GEEN BP IN HET PARK!
Luister naar het lied
"Schreeuw het van de dijken"1 september 2002 was een feestelijke dag op de Spaarndammerdijk en rond de Buurtboerderij
met aandacht voor de geschiedenis en natuur van de dijk en polder en de consequenties van de dreigende komst van een BP LPG-tankstation in het park.
In de 11e eeuw hebben onze voorouders land ingepolderd en door een dijk tegen de woeste Zuiderzee beschermd. De laatste jaren stijgt het water steeds sneller en komt het op veel plaatsen over de dijken heen, men spreekt van een 'rising ti-de'. Wij willen het tij keren door hier bomen te sparen en dit deel van het park - onderdeel van de Brettenzone - met haar unieke geschiedenis, flora en fauna (waaronder de habitat van de zeldzame gele rugstreeppad) te behouden.
De BP hoort niet in een park maar op een bedrijven-terrein - daar is genoeg ruimte voor een LPG-tankstation !

Programma:
  • opening door Boreas
  • rondrit over de oude zeedijk met ponywagen door Nico
  • lezing door David Kips over de geschiedenis van polder fase E en de zeedijk + tentoonstelling met foto's en tekeningen.

Peter en DaveDave
Luister naar het lied

"Schreeuw het van de dijken"

Al gravend en al worstelend wonnen wij terrein
Holland is door ons gemaakt, dit land is wie wij zijn
Rembrandt heeft het hier gezien en in inkt gegoten
ons karakter is gevormd door dijken en door sloten

Deze eeuwenoude dijk is een plek van waarde
hier hoort geen LPG, maar water, groen en aarde

Dus schreeuwen wij het van de dijk en wonen in de bomen
Om duidelijk te maken dat die pomp er niet mag komen

Het laatste stukje GalliŽ nog vrij van de Romeinen
omringd door wegen, spoorlijnen en industrieterreinen
een groen historisch paradijs, oase in de stad
dit is geen plaats voor de BP maar voor de rugstreeppad

Want een park in deze wijk is een plek van waarde
daarbij hoort geen LPG, maar water, groen en aarde

Dus schreeuwen wij het van de dijk en wonen in de bomen
Om duidelijk te maken dat die pomp er niet mag komen

Voor de monsters van de stad is geen mens nog veilig
duizend doden ieder jaar maar het blik blijft heilig
toch kan het ook anders, langzaam creatief en groen
laat de bomen groeien, laten wij er wat aan doen

Auto's maken mensen ziek, traagheid is van waarde
wat gezond is voor de mens zijn water, groen en aarde

Dus schreeuwen wij het van de dijk en wonen in de bomen
Om duidelijk te maken dat die pomp er niet mag komen

Dus schreeuw het van de dijk en klim in onze bomen
Om duidelijk te maken dat die pomp er niet mag komen

Luister naar het lied

Home