Brieven aan de Rijks-, Provinciale-, en Gemeentelijke overheden

Brief van Buro LASER aan BPNEE 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 dd 02-06-2004 ( Afwijzing bezwaar)
commentaar op brief van Laser dd 02-06-2004
Brief van Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat 1/2 2/2 dd 13-5-2004 ( Stadsnotitie Westrandweg)
Brief van Buro LASER aan BPNEE dd 22 jul 2003 ( 6 maanden wachten op onderzoek )
Brief van Min van LNV aan BP (Text) 21-10-2002 (over flora- en faunawet)
Brief van Min van LNV aan BPNEE 21-10-2002 (bevestiging bovenstaande brief)
Brief van Stadsdeel Westerpark 20-09-2002 (uitnodiging tot overleg) (verslag)
Brief aan het ministerie van VROM 18-04-2002 Reaktie 07-08-2002
Brief aan gemeente Amsterdam en de provincie NH 28-04-2002
Brief aan Politieke Partijen 22-04-2002