Welkom op bpnee.nl

Eco-links en adressen

rugstreeppad

BP Nee!
Borias
p/a Wijkcentrum
Van Limburg Stirumstraat 119
1051 BA Amsterdam
giro 4592221

Voor de Groene Reael:
Paul Gofferjé: tel 020-6246533
Vereniging Milieudefensie Amsterdam
Damrak 26, 1012 LJ Amsterdam, 020-5507300
contact: Hester Schoute en Tjalling Smittenberg
www.milieudefensie.nl
Stichting Groene Reael
ziet graag uw steun om de bomen te behouden.
Planciusstraat 26, 1013 MH Amsterdam, 020-6246533
giro 393 666 778
De Vrienden van het Westerpark
Wordt lid!
COW p/a Koperen Knoop
Van Limburg Stirumstraat 119
1051 BA Amsterdam 020-6821133
giro
de Groenen
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, 020-5522706
contact: F. Boreas
Landschap Noordholland
"Natuur dichtbij"
Buurt en Westerpark
Van der Hoopstraat 85, 1051 Vk Amsterdam, 020-6841060
standpunt: tegen Mobil / BP

Stichting Ravon
Reptielen Amfibieen en Vissen- Onderzoek
Postbus 1413, 6501 BK Nijmegen
tel 024-3653270
Groenfront
Radicale geweldloze groene acties
Postbus 85069, 3508 AB UTRECHT
tel 084 8666018

VOFF Vereniging Onderzoek Flora en Fauna
Milieucentrum Amsterdam
Plantage Middenlaan 2g, Amsterdam
contact: Margot Leeuwen, tel 020-6241522
A.I.D. Algemene Inspectie Dienst / Min. L.N.V.
Burgemeester Verderlaan 15 b, 3544 AD Utrecht
contact: dhr.Olthoff tel. 030-6692669
Milieuhulp.nl
Wegwijzer in een woud van wetten en vergunningen
over watervervuiling, overlast door luchtvaart, verkeer, stank, etc
Bomenridders
Poelboerderij bij Wormer en Jisperveld
Koeindewei.nl Handtekeningen - Actie van Stichting Wakker Dier
Going to the Frogs Kikkerconcert
Plaatjes van de rugstreeppad van Kees
Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie
Natuurwerkdag (volgende op 5 november 2005)
Brettenzone Natuurlijk
Pilot Risicokaart 2002 van de Provincie Noord Holland
Brettenzone bedreigd door de Westrandweg/ Tweede Coentunnel
IVN Vereniging voor Natuur- en milieueducatie
Lichtvervuiling.nl
Struktuurplan ruimtelijke ordening met Kaarten van de door gemeente voorgestelde nieuwe grenzen (kleinere Brettenzone)
Greenwash Awards BP best "Green Actor" of 2002
Greenwash Awards BP beyond belief
Dit belooft BP (2001)
Het groene Gevaar (2001)
Amsterdam Anders / de Groenen
Plaatjes van de rugstreeppad
Zie ook de Agenda

Home