Fase Rood

Het Ministerie van LNV / dienst regelingen (geeft vergunningen af) heeft aan Stadsdeel westerpark een Brief geschreven dat er geen vergunning / geen ontheffing nodig is voor bestendig beheer en de andere snode planne van het stadsdeel.

het spel begint dus opnieuw
in strijdt met de uitspraak van de Raad van State, en in strijdt met de vele + overtuigende waarnemingen in 2005 - ook door de medewerker van dRO gemeente Amsterdam: Martin Melchers - zegt LNV nu doodleuk "er is niets aan de hand stadsdeel, u kunt gerust u gang gaan".

Van den Biessen Advocaten heeft bij de Rechtbank 2 voorlopige voorzieningen aangevraagd:
- tegen dit besluit van LNV
- tegen de kapvergunning die stadsdeel Westerpark aan zichzelf heeft verleend.

de AID is op de hoogte / gealarmeerd - men beraad zich op handhaving op basis van het voorkomen + het leefgebied van een streng beschermde diersoort die wordt vermeld op de Habitat IV lijst.

het is duidelijk dat men hondsbrutaal is en dit - een BP benzinepomp in een natuurgebied / park tegen alles in / absoluut wil doordrukken !

uiteraard gaat ons dit weer heel veel euro's kosten dus als je ook tegen deze natuurvernietiging + bestuurlijke arrogantie bent steun dan BP NEE ! op giro 9310026 te Amsterdam

! NEE BP GEEN POMP IN HET PARK !

Brief (PDF)