Op 5 augustus was de zitting voor de voorlopige voorziening van 09.00 tot 14.30 uur op de Parnassusweg. Er waren veel sympathisanten: het bestuur van de Vrienden van het Westerpark, de stadsnomaden, het bestuur van de BuurtBoerderij (uitgezonderd Mentrum), een bioloog van buro Stadsnatuur en natuurvrienden.

Na opening richtte de rechter zich direct tot LASER en liet weten “dat hij niet vrolijk werd van deze gang van zaken; door deze manier van handelen is er voor de belanghebbende partijen geen rechtszekerheid”.

Hierna werd een video vertoond die op 3 augustus 04 was opgenomen in het plangebied: op verschillende locaties waren groepjes rugstreeppadden te zien. Aanvullend verklaarde M. Koper (bioloog / ecoloog) “dat hij op 4 augustus het plangebied had bezocht en op verschillende locaties rugstreeppadden had aangetroffen”.

Echter, LASER en het stadsdeel hielden voet bij stuk, tegen beter weten in beweerden zij dat er in het plangebied geen rugstreeppadden leven, het betrof misschien een ‘verdwaalde’ pad. Zij presenteerden een verklaring van M. Melchers die het gebied onlangs had bezocht en geen enkele rugstreeppad had aangetroffen. Bovendien beweerde Melchers nu, in tegenspraak met zijn uitspraken in 2003, dat “het gebied niet geschikt is als biotoop voor de rugstreeppad, de rugstreeppad kan hier niet leven”. Ook beweerde het stadsdeel “dat de voortplanting in 2003 toeval en éénmalig was: het zogenaamde poeltje was pas in 2003 aangelegd en nu reeds ongeschikt voor de rugstreeppad”.

Dit zijn leugens, er zijn in de afgelopen jaren veel waarnemingen gedaan. Het poeltje is een overblijfsel van de voormalige kinderboerderij die op deze locatie was gevestigd, het ligt er zeker al tien jaar.

Lees hier de Uitspraak