3 augustus 2005 UITSPRAAK Raad van State (de Afdeling)

Vandaag heeft de Afdeling uitspraak gedaan in het hoger beroep dat was ingesteld door stadsdeel Westerpark tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter september 2004.

De Afdeling heeft het hoger beroep van het stadsdeel gegrond verklaard op formele gronden: de voorzieningenrechter had namelijk het stadsdeel in de gelegenheid moeten stellen een reactie te formuleren; en de voorzieningenrechter heeft tevens de ontheffing voor andere diersoorten dan de Rugstreeppad vernietigd. De afdeling vernietigt de uitspraak van de voorzieningenrechter; en hiermee ‘herleefd’ in principe de beslissing op bezwaar van LASER / LNV juni 2004 (toen werd plotseling - als een donderslag bij heldere hemel - door LASER / LNV bepaald “dat het stadsdeel geen ontheffing van de Rugstreeppad nodig heeft voor de werkzaamheden”).

ECHTER, de Afdeling bepaald in haar uitspraak tevens dat de beslissing op bezwaar juni 2004 door LASER / LNV niet of onvoldoende is gemotiveerd en dus onrechtmatig is / strijdig is met het Bestuursrecht en hierbij wordt vernietigd !

In oktober 2003 had LASER / LNV namelijk de bezwaren van BP NEE / de Groene Reael - mede op grond van de verklaringen door de stadsecoloog Martin Melchers, namelijk: “dat er Rugstreeppadden voorkomen / leven in het plangebied” - gegrond verklaard; en tevens bepaald dat het stadsdeel (dus) een ontheffing ex Artikel 75 Ffwet voor de Rugstreeppad diende aan te vragen bij LASER / LNV. Bovendien hebben LASER / LNV en het stadsdeel het oorspronkelijk plan – na indiening van een verzoek tot al dan niet ontheffing ex Ffwet – gewijzigd door het fietspad om te leiden; dit kan volgens de Afdeling beslist NIET !

Tevens bepaald de Afdeling in haar uitspraak dat bij een (eventuele) hierna volgende beslissing op bezwaar (of beroep, en / of hoger beroep) de volgende overwegingen dienen te worden meegenomen / mee gewogen:

De Afdeling bepaald dat op grond van het feit dat de Rugstreeppad in het plangebied voorkomt (er dus) een ontheffing ex Artikel 75 Ffwet voor de geplande werkzaamheden noodzakelijk is; LASER / LNV dienen hun beslissing op het besluit van oktober 2003 deugdelijk te motiveren.

Conclusies

LASER / LNV is de grote verliezer: de Afdeling heeft bepaald dat hun wijze van handelen strijdig is met de wet en (dus) onrechtmatig is; zij worden veroordeeld tot het betalen van het griffiegeld en de proceskosten; bovendien lijden zij door hun gedraai (enorm) gezichtsverlies !

Het stadsdeel heeft weliswaar het door hen ingestelde hoger beroep gewonnen, maar een joker brengt een andere dan de door hen gewenste / verwachtte uitkomst: de Afdeling heeft namelijk NIET bepaald dat het stadsdeel geen ontheffing ex Artikel 75 Ffwet nodig heeft; en bovendien herleefd door de uitspraak van de Afdeling de beslissing van oktober 2003 waarin door LASER / LNV wordt erkend: “dat het plangebied onderdeel uitmaakt van het leefgebied, de vaste rust- en verblijfplaats, en het voortplantingsgebied van de streng beschermde Rugstreeppad”.

Wordt vervolgd: steun BP NEE ! door donaties op GIRO 9310026 tnv. BP NEE ! te A*dam. www.bpnee.nl