BP NEE!

NEE BP GEEN POMP IN HET PARK

BPNEE ! is een lokale werkgroep van vereniging Milieudefensie en heeft het CBF keurmerk

STEUN deze aktie op giro 9310026 tnv. BPNEE ! te Amsterdam


BREAKING VIEWS


Het BP tankstation wordt NIET aangelegd in het natuurgebied aan de Spaarndammerdijk.

De jarenlange acties en juridische procedures van BPNEE! en De Groene Reael hebben uiteindelijk succes gehad: BP kiest nu eieren voor haar geld en heeft ingestemd met een andere locatie voor het tankstation aan de Transformatorweg bij het ARThotel.

Al eerder, in 1999 en 2006, hebben BPNEE! en De Groene Reael gesprekken gevoerd met BP over een andere locatie voor het tankstation, maar dat was wat BP betreft helaas onbespreekbaar. BP wilde het tankstation met winkel en wasstraat per se op de locatie in het natuurgebied aan de Spaarndammerdijk aanleggen. Maar deze locatie is het leefgebied van een aantal streng beschermde diersoorten waaronder de rugstreeppad en de dwergvleermuis.

Door deze weigering tot schikking door BP waren BPNEE! en De Groene Reael genoodzaakt om jarenlang op basis van de Flora- en faunawet juridische procedures te voeren bij de Rechtbank Amsterdam en de Raad van State. Na aftrek van donaties en de opbrengsten van benefieten heeft dit ons meer dan Euro 14.000,00 gekost. Wie in Nederland toegang tot de rechtspraak wil moet dus heel veel geld mee brengen, anders heb je al op voorhand verloren!

Dit voorjaar probeerde stadsdeel Westerpark door een laffe actie alsnog haar gelijk te halen: vroeg in de ochtend van 22 maart werd de paddenpoel op de locatie van het BP tankstation illegaal gedempt en onder 5 kuub zand bedolven. De vertegenwoordigers van BPNEE! en de Groene Reael werden tijdens deze actie gearresteerd en een dag op buro Houtmankade vastgehouden. De officier van justitie eiste harde sancties tegen deze milieuactivisten, maar de rechter zei dat hij ook voor het milieu is en oordeelde weliswaar ‘schuldig’ maar legde hen geen sanctie op. Maar ook dit samenspel van stadsdeel Westerpark en de politie Amsterdam Amstelland heeft het verzet tegen de bouw van het tankstation niet gebroken.

Want, het milieu en de natuur zijn van ons allemaal, en vooral voor de volgende generatie(s).

Wij hopen met deze actie ook anderen te inspireren: DIY / het is niet onmogelijk !


Gelukkig en EKOlogies 2008

voor de juridische stukken, foto’s en alle info zie: www.bpnee.nl