23 april 2006:

Schikking in rechtszaak:

Het DB van stadsdeel Westerpark heeft in 2005 de Flora- en faunawet overtreden in een bewuste poging het leefgebied van een streng beschermde diersoort te vernietigen. De Algemene Inspectie Dienst heeft proces verbaal opgemaakt en Justitie heeft het stadsdeel vervolgd.

De verantwoordelijk portefeuillehouder Evert Bartlema verlaat de stadsdeelpolitiek dus niet geheel ongeschonden. Hij heeft een boete betaald voor het schenden van het leefgebied van de rugstreeppad.

Door het schikkingsvoorstel van het Openbaar Ministerie te accepteren heeft het stadsdeelbestuur impliciet toegegeven onjuist te hebben gehandeld bij het padden-plet-incident. Precies een jaar geleden liet Bartlema als portefeuillehouder een sloopbedrijf werkzaamheden uitvoeren in het gebied waar een benzinepomp is gepland. Inspecteurs van de AID constateerden hierbij een overtreding. Na een jaar juridisch gesteggel is er nu door het stadsdeel Ún door de slopers 500 euro betaald. Volgens het OM is de zaak hiermee afgesloten.

! NEE BP GEEN POMP IN HET PARK !