Wapentuig!
Postbus 16544
1001 RA Amsterdam

Links > >
Recente Acties

( Antimilitaristische Actiegroep in Amsterdam )

Volgende Acties: Zie ook AktieAgenda.nl | Omslag | Vredessite
1 april 2012 Nato Game Over
Internationale geweldloze humanitaire interventie van het NAVO hoofdkwartier in Brussel.
Speciaal i.v.m. de NAVO-top (mei 2012) waar beslissingen worden genomen over de aanwezigheid van Amerikaanse NAVO-kernwapens in Belgie (Kleine Brogel), Nederland (Volkel) en andere Europese landen. NAVO-hoofdkwartier.
vredesactie.be

Wake tegen Wapenhandel
Iedere woensdagmiddag stille vredeswake 13-14 uur op het beursplein in Amsterdam

stopwapenhandel.org/node/1230 filmpje met interview
Vrouwen voor Vrede tel 020-6764625 (Saskia Molin).


Recente Acties: (de laatste bovenaan)

Levend vredesteken
21 december 2006 19:00
op de Dam in Amsterdam
freewebs.com/degemeenschap

Dien een klacht in bij de Rabobank over haar financiering van vier oorlogsschepen voor IndonesiŽ
Een postzegel is niet nodig.
Klachtenservice Rabobank Nederland
Antwoordnummer 10043
5600 VB Eindhoven
Faxen kun je naar 040-217 5096
indymedia.nl/nl/2006/05/36108.shtml stopwapenhandel.org
Clownarmy Open Dag
14.05.2006
indymedia.nl/nl/2006/05/36269.shtml
clolonel.nl

Ontwapen!
19-21 april 2006
AMSTERDAM - Verzet tegen de Militaire beurs Marelec

WOENSDAG 19 APRIL OM 14:00 MANIFESTATIE,
en aansluitend BLOKKADE van Marinebasis Kattenburg in Amsterdam
Do & Vr 20-21 APRIL Picketline en lawaaidemonstraties
www.ontwapen.org

Vredesactie op dak militaire basis Volkel
Akties tegen Kernwapens, Onkruit, Vredes Akti - 06.08.2005 08:59
Zaterdagmorgen om 8.15 uur zijn circa vijftien aktievoerders de vliegbasis Volkel op gegaan. Op het dak van een van de gebouwen demonstreerden zij met spandoeken tegen de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens op de vliegbasis. Als symbolen voor de vrede hebben zij daar druiven en vijgen geplant.
indymedia.org
Vredessite over acties in Volkel
Steun Turi Vaccaro
Vine & Fig Tree trial and a Hope & Resistance Festival 7-10th February, 2006, at Newbury Court House, England

Reclaim the Seas
dinsdag 21 juni 2005

AMSTERDAM - UDTNEE organiseert een Sea-rave.
Bonte demonstratie Tegen Wapenbeurs UDT Europe.
Opnieuw vindt er in de RAI een wapenbeurs plaats. Ondanks eerdere toezegging weigert burgemeester Cohen de beurs te verbieden.
Er wordt om 15.00 uur verzameld bij de vijver op het Museumplein, waarna de betoging eindigt bij de RAI.
Aansluitend aan het protest wordt om 17.00 uur bij de RAI een stiltekring gevormd, ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers.. Verzamelen bij de vijver op het Museumplein. Org: Comite UDT Nee. UDTNEE.ORG

Acties bij militaire beurs ITEC in de RAI in Amsterdam
26-28 april 2005

AMSTERDAM - Tientallen actievoerders betoogden voor de RAI in Amsterdam. Met spandoeken, theater en gehoon worden de honderden buitenlandse wapenhandelaren en militairen begroet.
Vredessite website
Indymedia verslag
Indymedia verslag 2
Indymedia verslag 3
Vieze zaakjes in de RAI (ravage 20 mei 2005)

Bomspotting XL!
16 april 2005
plaatsen die met kernwapens te maken hebben.
Luchtmachtbasis Kleine Brogel
NAVO-hoofdkwartier Brussel
NAVO-centrum SHAPE in Bergen.
Vanuit Nederland droeg Akties Tegen Kernwapens ook dit jaar bij aan de Belgische campagne. Website: www.bomspotting.be

Manifestatie: Troepen terug
22 juni 2004 13 uur Plein Den Haag

Platform tegen de nieuwe oorlog
Stop de Bezetting van Irak
zaterdag 20 maart 13:00 in Amsterdam
Landelijke demonstratie tegen de bezetting van Irak
Foto's Indymedia.org | Verslag Indymedia.nl


Get in SHAPE!
25 oktober 2003, 11u /// Bergen

Bomspotting-actie op het militaire hoofdkwartier van de NAVO
verslagen op Indymedia.nl en Indymedia.be
Vrijdag 27 juni 2003 : Symposium
De Economie van Wapens en Oorlog

Verbanden tussen defensie-industrie, wapenhandel en globalisering
Sprekers oa: Krista van Velzen, Andrea Kolling(brd), Frank Slijper, Viktor Piorecky (Tsj), Peter Custers (XminY), Mich Crols (Be), Wiert Wiertsema (Both Ends), Hok An (IMBAS, Duitsland), Ann Feltham (CAAT, GB), schrijver Gideon Burrows, en Fiona Dove (TNI) Program Programma
Georganiseerd door: Campagne tegen Wapenhandel, Transnational Institute en Solidariteitsfonds XminY

Zaterdag 12 April, Rotterdam tegen de oorlog

Stop de oorlog tegen Irak
Geen Nederlandse deelname
"Niet laden" - "Niet lossen"

RTNO
Stop de Oorlog tegen Irak
zaterdag 22 maart 2003 in Amsterdam
Ongeveer 100.000 demonstranten tegen de oorlog in Irak
Meer op wereldcrisis.nl / platformtegendenieuweoorlog.nl...

Foto's: aratio.nl | Thomas Schlijper | Jan Blankestein | FoxHusky


1 en 2 Maart 2003 Trainstopping in Belgie
Zet de vrede op het spoor
We zetten vierentwintig uur ons eigen vege lijf in om de oorlogsvoorbereidingen te stoppen. We zijn burgerlijk ongehoorzaam en zetten geweldloos en openlijk 'de vrede' op het spoor. We gaan sporten, dansen, ontbijten,wandelen, studeren, op en rond de spoorweg. We verhinderen dat tanks, legertrucks, gevechtshelikopters, pantsers, kunnen vertrekken naar de oorlog.
Meer op vredesactie.be ...

25 februari Aktiedag tegen wapentransporten
Het Platform Tegen de "Nieuwe Oorlog" heeft dinsdag 25 februari uitgeroepen tot landelijke aktiedag tegen de Amerikaanse militaire transporten door Nederland. Het Platform roept iedereen op tot geweldloze directe aktie tegen deze transporten.
Meer op wereldcrisis.nl ..www.platformtegendenieuweoorlog.nl
Stop de Oorlog tegen Irak
15 februari Demonstratie tegen een oorlog in Irak
Het Platform tegen de "Nieuwe Oorlog" heeft 80.000 demonstranten geteld op de landelijke demonstratie "Stop de Oorlog tegen Irak" in Amsterdam.
www.platformtegendenieuweoorlog.nl
Indymedia.nl Indymedia.org
Vredessite.nl
Unitedforpeace.org


e-mail petitie tegen oorlog in IRAK (pax)

e-mail petitie tegen oorlog in IRAK (sp)

9 februari Ontwapeningsaktie op vliegbasis Volkel
"Niet het slopen van wapentuig is misdadig maar de produktie ervan!"
In de vroege ochtend van zondag 9 februari heeft op de vliegbasis Volkel een openlijke ontwapeningsaktie plaatsgevonden. Een vrouw van het Vredes Aktie Kamp in Volkel heeft uit protest tegen de dreigende oorlog in Irak de communicatieschotels van een Amerikaanse communicatiebunker onklaar gemaakt.
meer..
vredesaktiekamp.nl

Foto Boyd Noorda, Socia Media

18 januari Burgerinspectie op Vliegbasis Volkel
Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog', een samenwerkingsverband van ruim 200 organisaties, heeft op 3 januari 2003 in Den Haag ongeveer 10.000 handtekeningen tegen een oorlog tegen Irak aangeboden bij de Nederlandse regering. Daarna werd bij de Amerikaanse Ambassade een lijst met Amerikaanse massavernietigingswapens in Nederland opge?st.
Omdat de gevraagde lijst niet overhandigd werd, heeft het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' op 18 januari een burgerinspectie uitgevoerd op vliegbasis Volkel (Noord-Brabant). Meer dan 100 inspecteurs zijn daarbij gearresteerd.
www.platformtegendenieuweoorlog.nl
Verslagen op de vredessite

Burgerinspecteurs niet welkom bij Nederlandse Marine op 16 nov 2002
Zaterdag 16 november kreeg de Marinebasis Kattenburg in Amsterdam bezoek van zo'n tachtig burgerinspecteurs. Deze wilden met hun inspectie nagaan in hoeverre er op de basis meegewerkt wordt aan voorbereidingen voor een aanval op Irak.
Verslag op vredessite
Fotoverslag op Indymedia
De marine heeft geen manieren (Ravage #15, 22 november 2002)
Indrukwekkende opkomst Bomspotting op 5 okt 2002
Meer dan 2000 deelnemers uit Belgie en buurlanden, streken zaterdag neer in Kleine Brogel om massaal aan burgerinspectie te doen. Op de militaire basis van Kleine Brogel zijn illegale Amerikaanse kernwapens opgeslagen. ( Ook in het Nederlandse Volkel liggen zulke massavernietigingswapens.)
Ondanks veel militair machtsvertoon hebben de activisten in kleine groepjes de basis kunnen betreden. Meer dan 1100 mensen werden gearresteerd. "Door een kleine overtreding, het betreden zonder toestemming van militair terrein, willen we wijzen op de voorbereiding van een massavernietiging. Het is een verplichting voor iedere burger om dat te melden." Meer over de actie op bomspotting.be , vredesactie.be Verslagen op indymedia.be

Onderweg Dit lijkt weg een goede plek Over het hek Over het hek Binnen Arrestatie Afgevoerd en achter prikkeldraad Een echte tent voor 50 500 namen worden omgeroepen Regent het nog? Nog even wachten Foto's Frans

'geweldloze, anti- militaristische actie op 13 juli 2002 bij Vlootdagen van de marine in Den Helder'

Onder de noemer Stop Oorlogspropaganda hield een een twintigtal vredesactivisten een protest aan de poort van het marinehaven terrein. Dit ivm de vlootdagen en de daarbij behorende werving van kindsoldaten en verheerlijking van de oorlog. Duizenden bezoekers aan deze vlootdagen zijn geconfronteerd geweest met dit protest en hebben een pamflet in ontvangst mogen nemen.
onkruit
Indymedia verslag


'Actie tijdens de aandeelhouders vergadering van EADS op Schiphol 17 mei 2002'

Demonstranten uit Nederland Belgie Duitsland en Frankrijk ontmoeten aandeelhouders van een van de grootste wapenreuzen, onder genot van samba en sirene.
Vredesactie.be
EADS staakt het vragenrondje
Campagne tegen wapenhandel over EADS
"Europese Absoluut Dodelijke Systemen" (Ravage #7 2002)

samba op de zwaar bewaakte parkeerplaats van de directie van EADS dummy slachtoffers worden weggesleept meer muziek de morele drempel moet weg sirene
Foto's Frans

'Stop de Oorlog tegen de Palestijnen'

Landelijke Demonstratie in Amsterdam op 13 april 2002. Georganiseerd door een breed platform tegen de oorlog en voor vrede. Meer dan 20.000 betogers voor een vrij Palestina; tegen de agressie van Israel.
Veel solidariteit met de Palestijnen, ook uit joodse hoek.
Een Ander Joods Geluid
Nederlands Palestina Komitee
teken on line: Stop de Bezetting van Palestina.

stop de moordmachine hier met die film een ander joods geluid ontruim de nederzettingen
Foto's Frans'Geen 7 miljard voor JSF-bommenwerpers'

DEN HAAG, 5 maart 2002 - Een brede coalitie van 35 vredesorganisaties, politieke partijen en politieke jongerenorganisaties, waaronder IKV, Pax Christi, GroenLinks, SP en Jonge Socialisten in de PvdA, hebben de campagne 'Geen 7 miljard euro voor JSF-bommenwerpers' gestart.
Met als doel het Kamerdebat over de JSF te beinvloeden organiseren zij een handtekeningenactie en een landelijke manifestatie op het Plein in Den Haag op 30 maart, vijf voor twaalf.

Anti - JSF show in Den Haag (11-03-2002 en 30-03-2002 )


Aktievoerders verwelkomen aandeelhouders van STORK
op de jaarvergadering in het Okura Hotel in Amsterdam ( 15-03-2002 )

Actueel nieuws op vredessite.nl/jsf
Het kabinet ziet ze vliegen Artikel in Ravage 2002#4

'Stop de Oorlog - Stop de geweldsspiraal'

24 okt 2001 Vredesactivisten blokkeren Amerikaans consulaat
20 okt 2001 Duizenden betogen voor vrede
18 mei 2001 SEBRENICA... actiegroep Wapentuig! presenteert de documentaire 'Sebrenica; A cry from the grave' ( 1999, 110 min ). Een uitstekende kroniek van de val van Srebrenica, met onthullende beelden.
Foto: Thomas Schlijper
5 mei 2001 Bloedbad op de Dam in Amsterdam

WE PROUDLY PRESENT:
NETHERLANDS No 6 on the world ranking list of weaponproducing countries


In een straattheateraktie probeert Wapentuig het publiek duidelijk te maken dat er geen bevrijding is zolang er gigantische bedragen worden verdiend aan wapenhandel.
Bedrijven hebben belang bij het in stand houden van oorlog, geweld en agressie in de wereld.

Het thema´Vrijheid is leven zonder Angst´ is wat ons betreft dan ook schrijnend.
Op deze nationale feestdag, 5 mei, willen wij bedrijven uit verschillende hoeken van Nederland onder de aandacht brengen. In de aktie richten "vertegenwoordigers" van diverse wapen-(gelinkte) bedrijven in Nederland, zelf het bloedbad aan op burgerslachtoffers. De anonieme factor 'de soldaat' wordt voor de duidelijkheid nu eens achterwege gelaten. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de wapens zelf, of onderdelen daarvoor, en zich verrijken aan ( oorlogs )geweld blijven meestal buiten schot. Zij mogen nu eens zelf in het voetlicht staan. Bedrijven als Ballast Nedam, Eurometaal, HSA, Schelde Damen, Siemens en
STORK zullen aantreden voor het bloedbad.

Informatie over de aktie 020-6650273 / 06-51152499 Campagne Tegen Wapenhandel Amsterdam, Phone/Fax +3120-6164684

More>>Flyer 1 mei 2001 fietstocht door Amsterdam !

Afgelopen 1 mei organiseerde Wapentuig een fietstocht door Amsterdam waar zo'n 130 mensen aan deelnamen.
De tocht voerde langs diverse wapen( gelinkte )bedrijven Er werden 4 Amsterdamse bedrijven uitgelicht. NCM, EADS/ING, NLR, en IBM

Boem -takka- boem -takka- boem -takka-takka-takka- boem - NO - WAR!


More>>


De eerste Actie:


More>>
maandag 8 januari 2001
Blokkade bij de poort van Stork aan de Czaar Peterstraat 213 in Amsterdam.
Oprichting actiegroep wapentuig


Video from Kelly Reinhardt 56K / DSL
Stork niet happig op actie vd deur Ravage
Wapentuig richt zijn pijlen op Stork Parool

Het Initiatief voor aktiegroep Wapentuig! kwam op 9 december 2000 in de Vrije Zone na discussie over Amsterdam, als broedplaats van militaire handel

Foto Thomas Schlijper

Jos Linnebank Noordhollands Dagblad 9 jan 2001 Foto PVW/Eran Oppenheimer Telegraaf 9 jan 2001 Foto WFA Nederland was fout c ) Foto Thomas Schlijper All the Arms we Need ( c ) Foto Thomas Schlijper ( c ) Foto Thomas Schlijper
foto's: Thomas Schlijper e.a.

More>>

Geef om Zorg! Niet om Wapens !
Wapenhandel = Moordhandel !
De een z'n dood is de ander z'n brood
Heb 't Lef : Wapens Weg !
Make Love Not War !

Postbus 16544
1001 RA Amsterdam

Wapentuig!
Top Home
Actueel
Links > >

( Antimilitaristische Actiegroep in Amsterdam )
Actieblad Ravage
Ravagedigitaal.org
Campagne tegen wapenhandel Campagne
Tegen
Wapenhandel

stopwapenhandel.org
Food Not Bombs
FoodNotBombs
Free Vegetarian Food
fnb.adam at gmx.net
enaat
ENAAT
European Network
Against Arms Trade
Veel Meer
> > >

Links


This Site Tracked by OneStat.com